Werkgebied

Te vaak ontgaat ons de schoonheid van onze directe omgeving.
Die omgeving (werkgebied) waaraan de Stichting “Houd de Saren Groen” haar energie wil besteden is weergegeven in onderstaande tekening.

Het lijkt misschien een saai gebied tussen snelweg en woonwijken maar heeft niet alleen een duidelijke technische functie (buffer voor geluid, fijnstofreductie, etc etc) maar wil ook een groene zone zijn voor sport, spel en recreatie. Daarnaast is het een ecologische zone tussen wonen en verkeer.

De navolgende foto’s geven een duidelijke impressie van het gebied.

Een deel van dit gebied (de ex honkbalvelden) ligt al geruime tijd braak en behoeft dringend de nodige aandacht. De Stichting wil zich inzetten voor herontwerp en herinrichting van dit gebied waarbij behoud van 'groen' voorop staat.