Steun de stichting

Donateur worden van de Stichting Houd de Saren Groen?

De Stichting kan de steun van een ieder goed gebruiken: met een grote achterban staan we sterker naar bijvoorbeeld de gemeente ’s-Hertogenbosch.

We zouden het dus op prijs stellen indien u uw gegevens zou willen invullen als steun voor de Stichting.
Vanzelfsprekend zijn die gegevens bij ons in goede handen en zullen ze nimmer voor enig ander doel worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Als er zich belangrijke ontwikkelingen zouden voordoen, informeren wij u dan ook per mail.

Pas als het nodig zou zijn om te gaan procederen (of professionele adviezen in te winnen) om ongewenste ontwikkelingen in het werkgebied tegen te gaan, zullen we om geldelijke steun verzoeken.

Dat is nu nog niet nodig.

Ja, ik steun de doelstellingen van de Stichting "Houd de Saren Groen"