Over ons

Een aantal buurtbewoners heeft het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting “Houd de Saren Groen”

De Stichting is op 16 oktober 2015 opgericht. De oprichtingsakte vermeldt onder doelstellingen:

  • 1. Het behoud en versterken van de "groene bufferzone" van het gebied in de gemeente 's-Hertogenbosch, wat begrensd wordt door de wegen de Saren, de Sluisweg en de Kloosterlaan / Bijsteren;
  • 2. Het bevorderen van herontwerp en herinrichting van het voormalige honkbalterrein middels overleg met belanghebbenden;
  • 3. Het voorkomen van bebouwing, van welke aard dan ook, op voornoemd honkbalterrein;
  • 4. Het voorkomen van verdere bebouwing, van welke aard dan ook, op de overige terreinen langs de Saren;
  • 5. Het voorkomen van iedere wijziging in het huidige- of toekomstige bestemmingsplan welke minder groen tot gevolg heeft in het gebied langs de Saren en/of de functie van de "groene bufferzone" aantast, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.

Waarom de Stichting geen voorstander is van “bebouwing”?
Omdat onder de huidige bestemming “sport” in het bestemmingsplan ook begrepen zou kunnen worden “een tennishal”, “een overdekte ijshal” of bijvoorbeeld “een motorcrossbaan”. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze “groene bufferzone”!

De Stichting wil zoveel steun zien te verkrijgen bij de bewoners van de Maaspoort dat zij kan worden gezien als de belangenbehartiger van al diegenen, die de groenvoorzieningen aan de Saren graag groen willen houden.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter Peter Janssen
Secretaris Tom van der Ven
Penningmeester Daniel Klinkenberg
Algemeen bestuurslid Pieter Lathouwers
Algemeen bestuurslid Wim Stevens