Historie

De bouw van de wijk Maaspoort werd gestart in 1977.
Het motto destijds was: “wonen in ’s-Hertogenbosch en toch in het groen”.

De nieuwe uitbreiding van 's Hertogenbosch betrof een groot gebied wat gelegen was tussen 4 grote transportwegen:

  • - de Maas in het noorden
  • - de A2 in het oosten
  • - de A59 in het zuiden
  • - en de spoorlijn 's Hertogenbosch - Utrecht in het westen

Zie ook onderstaand plaatje.

Een grote, nieuwe woonwijk daar tussen aanleggen was een ambitieus plan en dat behoefde, om het woonklimaat en het woonmilieu te beschermen, forse maatregelen.

Die kwamen er ook in de vorm van groene buffers en gebouwde buffers tussen de overlast producerende transportwegen en de woonbebouwing.
In het noorden, oosten en zuiden groene buffers en in het westen een buffer in de vorm van (industriële) bebouwing.

Dat werd nodig geacht om tenminste het woonklimaat in de aangrenzende woonwijken op een minimum niveau te kunnen garanderen.

Zie ook onderstaand plaatje.

Inmiddels is de intensiteit van het verkeer zowel op de weg als op het spoor enorm toegenomen met alle gevolgen voor het woonklimaat in de wijk Maaspoort van dien.

De Stichting “Houd de Saren Groen” beoogt de groene buffer langs “de Saren” te behouden en andere, met name gebouwde ontwikkelingen te voorkomen. Zij wil zich inzetten het gebied te behouden in haar oorspronkelijk bedoelde functie: “rustige groene buffer tussen verkeer en wonen”.

2002

2015

Blauw: Gerooide bomen t.b.v. verbreding A2 + afslag A59
Bruin: Te rooien bomen t.b.v. een bedrijventerein aan de Diepteweg Empel.